Statistika
Ma`lumotlar to`plami pasporti |  Chop Etish
 • Hududning rivojlanish statistikasi

  Mavjud formatlar:
   

 • Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • 2018 yil Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, G'ijduvon tumani, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, Vobkent tumani, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, Olot tumani, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, Kogon tumani, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, Buxoro tumani, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, Buxoro shaxar, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, Shofirkon tumani, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, Shofirkon tumani, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, Qorovulbozor tumani, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • Buxoro viloyati, Kogon shaxar, 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
     

 • 2018 YоQS va moy almashish punktlari orqali neft mahsulotlarini realizatsiya qilish

  Mavjud formatlar:
     

 • 2018 yil 1 may Buxoro violyati bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan bozorlar ro‘yxati

  Mavjud formatlar:
     

 • 2018 yil 1 may holatida Buxoro viloyati bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan oylaviy korxonalar ro‘yxati

  Mavjud formatlar:
     

 • 2018 yil 1 may holatida Buxoro viloyati bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan nodavlat ta’lim muassasalari ro‘yxati

  Mavjud formatlar:
     

 • Yalpi hududiy mahsulot

  Mavjud formatlar:
   

 • Xizmatlar sohasi statistikasi (2018 yil yanvar - iyul)

  Mavjud formatlar:
   

 • Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi (2018 yil yanvar - iyul)

  Mavjud formatlar:
   

 • Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish (2018 yil yanvar - iyul)

  Mavjud formatlar:
   

 • Asosiy ko'rsatkichlar, statistika ma'lumotlari, investitsiya loyihalari to'g'risida ma'lumotlar (2018 yil)

  Mavjud formatlar:
   

 • Бухоро вилояти доимий аҳолисининг ёш-жинс таркиби тўғрисида маълумот (01.01.2018)

  Mavjud formatlar:
   

 • Вилоят бўйича маъмурий худудий бўлинмалар тўғрисида маълумот (01.01.2018)

  Mavjud formatlar:
   

 • Бухоро вилояти доимий ахоли сони (01.11.2018)

  Mavjud formatlar:
   

 • Бухоро вилояти бўйича Ялпи ҳудудий махсулот (январь-сентябрь 2018)

  Mavjud formatlar:
   

 • Buxoro viloyati 2018 yilning Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
   

 • Buxoro viloyati 2018 yilning YоQS va moy almashish punktlari orqali neft mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun berilgan Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
   

 • Buxoro viloyati 2018 yilning Ulgurji savdo uchun berilgan Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar:
   

 • Buxoro viloyati 2018 yilning Dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish uchun berilgan Litsenziya va ruxsatnomalar reestri

  Mavjud formatlar: