Demografiya
Ma`lumotlar to`plami pasporti |  Chop Etish
 • Demografik ma`lumot

  Mavjud formatlar:
     

 • Demografik ma'lumot

  Mavjud formatlar:
   

 • Demografik ma'lumot

  Mavjud formatlar:
   

 • Demografik ma'lumot (Tug`ilganlar, o`lganlar, tabiiy o`sish, nikohlar, ajralishlar, 2014-2015 yillar)

  Mavjud formatlar:

 • Demografiya (2018 yil)

  Mavjud formatlar:
   

 • Бухоро вилояти аҳолисининг миллатлар бўйича таркиби (01,01,2018)

  Mavjud formatlar: